Klimaatplafond

Droge en natte plafondkoelingssytemen

Ook bij plafondkoeling kan er onderscheid gemaakt worden tussen droge en natte systemen.

Men spreekt van natte systemen als de leidingen rechtstreeks in de bezetting worden ingebed. Indien men werkt met systeemplafonds of gipskarton plafons kan men men spreken van droogbouw.

Voor de natte plafondkoelingssytemen bieden wij met het Beka-systeem en het het Profi-Ceylsysteem twee perfect compementaire oplossingen:

Voor de droogbouw oplossingen werken wij samen met de marktleider in gekoelde systeemplafonds.

INTERALU heeft een zeer uitgebreid gamma lineareplafonds die kunnen geactiveerd worden. Tevens hebben zij een zeer sterke referentie voor geconditioniseerde gipskartonen plafonds.

interalu.be