Opritverwarming

Opritverwarming

Winterprik of winteroffensief, steeds meer in-en opritten worden voorzien van verwarmingselementen.Deze garanderen bij winterkoude veiligheid en berijbaarheid van in-en of opritten.

Door de opwarming van de aarde kennen we steeds meer temperatuur extremen.

Hetere zomers, maar ook soms strengere winters. Een oprit sneeuw of  ijsvrij houden is een belangrijk aspect voor de toegankelijkheid van uw gebouw.  Het spreekt voor zich dat de factor veiligheid meestal de hoofdreden is waarom men voor een opritverwarming kiest.

 Verwarming van opritten kan zowel elektrisch of met warm water.

 Elektrisch

Indien er voor een  elektrisch systeem wordt geopteerd, hou er dan wel rekening mee dat er ten allen tijde voldoende elektrisch vermogen beschikbaar moet zijn. Voor een elektrische opritverwarming moet men toch al gauw tussen de 250W/m² en 300W/m² rekenen. Buiten de elektrische weerstandskabels dient men nog een schakelbord en een aantal sensoren te voorzien. Deze temperatuur- en vocht sensoren worden meestal in het wegdek ingebouwd.

 Warmwater

Als er gekozen wordt voor een warmwater opritsysteem, wordt dit meestal gekoppeld aan een gasketel of warmtepomp. De reactiesnelheid van warmwatersystem is doorgaans trager dan een elektrische systemen. Er moet dan ook langer op voorhand geanticipeerd worden op mogelijk sneeuw of ijzel. Het ganse systeem wordt altijd gevuld met een water/glycol mengsel. De regelunit bepaalt wanneer het noodzakelijk is dat de verwarming wordt ingeschakeld. Dit gaat volledig automatisch, u hoeft dus zelf niet de weersomstandigheden in de gaten te houden.

Hoe dichter de  elektrische kabels  of  warmwaterleidingen bij het wegdekoppervlakte worden geplaats hoe grote het vermogen. Toch moet men rekenen dat dit meestal minimaal 6cm bedraagt.

Wilt u graag meer weten over de verwarming of ijsvrij houden  van een oprit, hellingbaan of toegangspas ? Dan kan u ons altijd vrijblijvend contacteren. Wij vertellen u graag meer over alle randvoorwaarden bij de aanleg van een  opritverwarming.

En bent u geïnteresseerd in prijsofferte vraag dan snel een offerte aan.