Solarproof energiedak

Solarproof energiedak

Het Solarproof energiedak is een geintegreerde zonnecollector, die grote hoeveelheden zonnewarmte uit platte daken kan onttrekken. Platte daken met een oppervlakte vanaf 80m² tot ….m² komen hiervoor in aanmerking. De hellingsgraad van het dak mag maximaal 20% bedragen.

Het Solarproof systeem wordt gebruikt als  een geïntegreerde zonnecollector die zonne-energie omzet in warmte. Net onder de waterdichtinglaag wordt een kunststof buizenregister aangebracht dat ingebed wordt in een energiemortel. Door in dit medium een water/glycolmengsel te laten circuleren kan de zonnewarmte geabsorbeerd worden en afgegeven worden aan een buffertank, zwembad , aardwarmtecollector,  ed.

 Regeneratie van geothermische collectoren.

Bij geothermieprojecten waar er aan koude- en warmte opslag wordt gedaan, is het soms noodzakelijk om de aardsondes te regeneren. Door het Solarproof energiedak te koppelen aan deze sondes kan er op een zeer economische manier aan regeneratie worden gedaan.

De basis van  Solarproof energiedak is het beproefde Pirotherm-platdakisolatie systeem dat al meer dan 50 jaar zeer succesvol wordt toegepast..