Algemene voorwaarden

Vermeldingen offerte: oppervlakteverwarming en Leonardo plafond:

 1. Geldigheid der offerte: 1 maand vanaf heden (na bestelling gedurende 3 maanden).
 2. Deze offerte is gebaseerd op een vermoedelijke hoeveelheid m² zoals vermeld in onze offerte, en de genoteerde aantallen
  in de door u bezorgde informatie.
 3. Enkel de hierboven voorgestelde materialen zijn voorzien en kunnen eventueel niet conform lastenboek zijn. Elke andere
  optie is op aanvraag.
 4. Voor de berekening van de legpatronen en afgegeven vloervermogen dienen wij te beschikken over de juiste
  warmteverliesberekening (regime, gevraagde vermogen, vloerafwerking en ruimtetemperatuur per ruimte).
 5. Wij berekenen in onze offertes geen leidingen onder (vaste)keukenkasten, douche en bad.
 6. Het toevoegmiddel voor de vloerverwarmingschape is berekend voor een gemiddelde chapedikte van max 7 cm.
 7. Wij voorzien enkel de uitzethulzen over de leidingen voor de uitzettingsvoegen, nooit de uitzetvoegen.
 8. Leonardo plafonds: Mits meerprijs kunnen wij indien op voorhand geweten de uitsparingen voor verlichting, ventilatie en
  branddetectie voorzien

Vermeldingen uitvoering: oppervlakteverwarming en Leonardo plafond:

 1. Leveringsvoorwaarden materialen: Franco > 2500 € euro België, > 5000 € Internationaal.
 2. Leveringsvoorwaarden projecten: Franco uw magazijn of werf gelijkvloers (zie plaatsingsvoorwaarden).
 3. Teneinde een correcte planning te garanderen vragen wij onze klanten om minimum 3 weken voor
  plaatsingsdatum/levering contact op te nemen met onze planningsdienst.
 4. Voor het opmaken van de verlegschema’s, dienen de vloerplannen of de plafond-, verlichting- en ventilatie plannen in
  DWG-formaat door u te worden aangeleverd.
 5. Bij een droog vloerverwarmingssysteem is steeds een perfect vlakke ondergrond vereist.
 6. Normen WTCB dienen steeds gerespecteerd te worden m.b.t. uitzetvoegen en dekking chape boven de buizen.
 7. Alle muren waartegen de collectoren geplaatst moeten worden, dienen aanwezig te zijn.
 8. Bij aanvang van onze werken dient de werf bezemschoon en vrij van derden te zijn.
 9. Voor het onder druk zetten van het aangelegde systeem, dient er op de werf stroom aanwezig te zijn (16A/220V).
 10. Wij controleren het systeem steeds met perslucht, nooit met water.
 11. Uitvoering en planning van de werken is te voorzien tijdens de normale werkuren.
 12. Onze algemene plaatsingsvoorschriften zijn van toepassing.(exemplaar in bijlage of verkrijgbaar op aanvraag).
 13. Leonardo plafonds: Alle plafond uitsparingen (verlichting, verluchting, branddetectie of andere) dienen op voorhand en in
  overleg besproken te worden zodat de kwaliteit van het geleverde werk niet in het gedrang komt.
 14. Leonardo plafonds: Indien er in het plafond branddetectie (door derden) wordt voorzien, maken wij enkel de doorvoer van
  de elektrische kabel door het plafond en niet de verbindingen.

Werken/materialen die niet voorzien worden door Thermoduct:

 1. Bouwkundige- en/of afbraakwerken, doorboringen e.d. Egalisatie en opkuis van de ondergrond
 2. De juiste warmteverliesberekeningen per lokaal.
 3. Uitvulling, isolatie, dekvloer en chapewerken m.i.v. uitzetprofielen en verstevigingsnet.
 4. Verticaal transport.
 5. Regeling / Inregeling systeem.
 6. ABR polis.
 7. Bijkomende radiator in de badkamer indien nodig om het verwarmingsvermogen te behalen.
 8. Leonardo plafonds: Het maken van plafondzones met niveauverschillen/retombez.
 9. Leonardo plafonds: De ventilatieroosters, ophangconstructie, toebehoren en verlichtingsarmaturen.
  Deze moeten wel geschikt zijn voor klimaatplafonds.

Algemene verkoopsvoorwaarden:

 1. Alle offertes zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Betalingsvoorwaarden: pro forma, mits goedkeuring kredietlimiet 30 dagen na factuurdatum (-1% bij contante betaling).
  100% van contractbedrag volgens vordering der werken/levering.
 3. Bij laattijdige betaling is automatisch een schadevergoeding verschuldigd van 10% tot de dag van betaling. In geval van
  betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
 4. Elke klacht i.v.m. schade dient binnen de 8 dagen schriftelijk meegedeeld te worden.
 5. Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven ten alle tijden onze eigendom zolang dat alle Thermoduct nv. gerelateerde
  facturen voor deze werf niet voldaan zijn.
 6. Werfregistratie: Bij bestelling is de klant verantwoordelijk om ons een werfnummer te bezorgen via mail
  checkinatwork@thermoduct.be zodat de registratie kan uitgevoerd worden indien nodig.
 7. Volgende indexatieformule wordt toegepast voor bestellingen waarvan de start van uitvoering meer dan 3 maanden
  bedraagt:
  • P=P_0*(S/S_0 *0.3+I/I_0 *0.7)
  • Hierin is:
  P = huidige prijs op moment start werken
  P0 = Initiële prijs
  S = Huidige loonindex op moment start werken
  S0 = initiële loonindex
  I = Huidige materiaalindex op moment start werken
  I0 = intiële materiaalindex
  • De indexen die gehanteerd worden zijn deze die te vinden zijn op de site van de overheid.