Randisolatie

De randisolatie laat toe dat bij opwarming de volledige vloeropbouw kan uitzetten. Hierdoor ontstaan er geen spanningen tussen de vloer en de wanden, waardoor scheurvorming of eventuele barsten voorkomen worden.
Het is eveneens mogelijk de randisolatie te gebruiken om uitzettingsvoegen te creëren.

Voordelen

  • laat zetting dekvloer toe

Toepassingen